หมวดหมู่:ภาษาเบลารุส

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาเบลารุส
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาเบลารุส
be.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาเบลารุส
ภาษาเบลารุส
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาเบลารุสในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาเบลารุส
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาเบลารุส
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาเบลารุส
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาเบลารุส
เบลารุส

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาเบลารุส

ภาษานี้เป็นพูดในเบลารุส, โปแลนด์, and รัสเซีย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาเบลารุส:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติเบลารุส
ชื่อพ้อง
  • รัสเซียขาว
  • Belarusian
  • Belorussian
  • Belarusan
  • Bielorussian
  • Byelorussian
  • Belarussian
  • White Russian
รหัสภาษาbe
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาสลาวิกตะวันออก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
วิกิสนเทศQ9091


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่