หมวดหมู่:ภาษาเยอรมันสูงเก่า

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาเยอรมันสูงเก่า
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาเยอรมันสูงเก่า
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาเยอรมันสูงเก่า
ภาษาเยอรมันสูงเก่า
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาเยอรมันสูงเก่าในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาเยอรมันสูงเก่า
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาเยอรมันสูงเก่า
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาเยอรมันสูงเก่า
เยอรมันสูงเก่า

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาเยอรมันสูงเก่า

ภาษานี้เป็นภาษาสูญแล้ว ซึ่งเคยพูดในเยอรมนี

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาเยอรมันสูงเก่า:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติเยอรมันสูงเก่า
ชื่อพ้อง
  • เยอรมันสูงโบราณ
  • Old High German
รหัสภาษาgoh
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาHigh German
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
วิกิสนเทศQ35218


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 5 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 5 หมวดหมู่