ข้ามไปเนื้อหา

หมวดหมู่:ภาษาเวียตติกดั้งเดิม

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาเวียตติกดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาเวียตติกดั้งเดิม
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาเวียตติกดั้งเดิม
ภาษาเวียตติกดั้งเดิม
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาเวียตติกดั้งเดิมในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาเวียตติกดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาเวียตติกดั้งเดิม
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาเวียตติกดั้งเดิม
เวียตติกดั้งเดิม

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาเวียตติกดั้งเดิม

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาเวียตติกดั้งเดิม:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติเวียตติกดั้งเดิม
ชื่อพ้อง
  • Proto-Vietic
รหัสภาษาmkh-vie-pro
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาเวียตติก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้

เวียตติกดั้งเดิม is a reconstructed language. Its words and roots are not directly attested in any written works, but have been reconstructed through the comparative method, which finds regular similarities between languages that cannot be explained by coincidence or word-borrowing, and extrapolates ancient forms from these similarities.

According to our criteria for inclusion, terms in เวียตติกดั้งเดิม should not be present in entries in the main namespace, but may be added to the Reconstruction: namespace.


ปัจจุบันหมวดหมู่นี้ไม่มีหน้าหรือสื่อใด