หมวดหมู่:ภาษาเอสเปรันโต

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาเอสเปรันโต
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาเอสเปรันโต
eo.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาเอสเปรันโต
ภาษาเอสเปรันโต
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาเอสเปรันโตในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
Esperanto
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาเอสเปรันโต
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาเอสเปรันโต
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาเอสเปรันโต
เอสเปรันโต

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » เอสเปรันโต

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาเอสเปรันโต

ภาษานี้พูดในโลก

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาเอสเปรันโต:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติเอสเปรันโต
ชื่อพ้อง
  • Esperanto
รหัสภาษาeo
กลุ่มภาษา ภาษาประดิษฐ์
บรรพบุรุษ ไม่ทราบ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ143