หมวดหมู่:ภาษาแอฟริคานส์

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาแอฟริคานส์
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาแอฟริคานส์
af.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาแอฟริคานส์
ภาษาอาฟรีกานส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาแอฟริคานส์ในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาแอฟริคานส์
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาแอฟริคานส์
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาแอฟริคานส์
แอฟริคานส์

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » แอฟริคานส์

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาแอฟริคานส์

ภาษานี้พูดในเซาท์แอฟริกา และ นามิเบีย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาแอฟริคานส์:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติแอฟริคานส์
ชื่อพ้อง
  • Afrikaans
รหัสภาษาaf
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาเจอร์แมนิกตะวันตก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ14196