หมวดหมู่:ภาษาโนเวียล

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาโนเวียล
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาโนเวียล
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาโนเวียล
ภาษาโนเวียล
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาโนเวียลในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาโนเวียล
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาโนเวียล
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาโนเวียล
โนเวียล

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาโนเวียล

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาโนเวียล:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติโนเวียล
ชื่อพ้อง
  • Novial
รหัสภาษาnov
กลุ่มภาษา ภาษาประดิษฐ์
บรรพบุรุษ ไม่ทราบ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ36738

โนเวียลเป็นภาษาประดิษฐ์ที่มีการใช้งานเพียงประปรายเท่านั้น ตามเกณฑ์ในการรวมศัพท์ของเรา ศัพท์ภาษาโนเวียลไม่ควรปรากฏรายการในเนมสเปซหลัก แต่อาจเพิ่มลงในเนมสเปซภาคผนวก ศัพท์ทั้งหมดในภาษานี้จึงอาจมีอยู่ใน ภาคผนวก:ภาษาโนเวียล


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้