หมวดหมู่:ภาษาโวลอฟ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาโวลอฟ
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาโวลอฟ
wo.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาโวลอฟ
ภาษาโวลอฟ
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาโวลอฟในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาโวลอฟ
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาโวลอฟ
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาโวลอฟ
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาโวลอฟ
โวลอฟ

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาโวลอฟ

ภาษานี้เป็นพูดในเซเนกัล, มอริเตเนีย, and แกมเบีย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาโวลอฟ:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติโวลอฟ
ชื่อพ้อง
  • Wolof
วิธภาษา
  • Gambian Wolof
รหัสภาษาwo
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาฟูลา-โวลอฟ
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ34257


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้