หมวดหมู่:ภาษาโอริยา

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาโอริยา
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาโอริยา
or.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาโอริยา
ภาษาโอริยา
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาโอริยาในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาโอริยา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาโอริยา
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาโอริยา
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาโอริยา
โอริยา

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาโอริยา

ภาษานี้เป็นพูดในอินเดีย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาโอริยา:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติโอริยา
ชื่อพ้อง
  • โอเดีย
  • Oriya
  • Odia
  • Oorya
รหัสภาษาor
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาอินโด-อารยันตะวันออก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
Module:Orya-translit
วิกิสนเทศQ33810


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 5 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 5 หมวดหมู่