หมวดหมู่:ภาษาไอริช

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาไอริช
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาไอริช
ga.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาไอริช
ภาษาไอริช
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาไอริชในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาไอริช
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาไอริช
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาไอริช
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาไอริช
ไอริช

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาไอริช

ภาษานี้เป็นพูดในไอร์แลนด์ and สหราชอาณาจักร

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาไอริช:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติไอริช
ชื่อพ้อง
 • ไอร์แลนด์
 • แกลิกแบบไอร์แลนด์
 • Irish
 • Irish Gaelic
 • Gaelic
วิธภาษา
 • Cois Fharraige Irish
  • Cois Fhairrge Irish
 • Connacht Irish
  • Connaught Irish
 • Cork Irish
 • Donegal Irish
 • Galway Irish
 • Kerry Irish
 • Mayo Irish
 • Munster Irish
 • Ulster Irish
 • Waterford Irish
 • West Muskerry Irish
รหัสภาษาga
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาGoidelic
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ9142


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 4 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 4 หมวดหมู่