หมวดหมู่:ศัพท์ที่เป็นภาษาปากแบ่งตามภาษา

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

Categories with ศัพท์ภาษาจำเพาะที่พบการใช้ในการสนทนาระดับไม่เป็นทางการมากกว่าในงานเขียนหรือสุนทรพจน์ระดับทางการ.

This is an umbrella category. It contains no dictionary entries, but only other, language-specific categories, which in turn contain relevant terms in a given language.

The following label generates this category: ภาษาปาก (aliases colloquial, colloquially, ปาก, พูด, ภาษาพูด)edit. To generate this category using one of these labels, use {{lb|langcode|label}}, where langcode is the appropriate language code for the language in question (see Wiktionary:List of languages).


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 14 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 14 หมวดหมู่