หมวดหมู่:ศัพท์ภาษาโชร์ที่สืบทอดจากภาษาเตอร์กิกดั้งเดิม