หมวดหมู่:อักษรคุชราต

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » อักษรทั้งหมด » อักษรแบ่งตามชนิด » อักษรสระประกอบ » อักษรคุชราต

นี่คือหมวดหมู่หลักของอักษรคุชราต

ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรคุชราตอาจมีอยู่ที่ ภาคผนวก:อักษรคุชราต

ในหลาย ๆ แห่งภายในวิกิพจนานุกรม อักษรคุชราตแทนด้วยรหัส Gujr

อักษรคุชราตเป็นอักษรสระประกอบ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่