หมวดหมู่:อักษรชวา

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » อักษรทั้งหมด » อักษรแบ่งตามชนิด » อักษรสระประกอบ » อักษรชวา

นี่คือหมวดหมู่หลักของอักษรชวา

ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรชวาอาจมีอยู่ที่ ภาคผนวก:อักษรชวา

ในหลาย ๆ แห่งภายในวิกิพจนานุกรม อักษรชวาแทนด้วยรหัส Java

อักษรชวาเป็นอักษรสระประกอบ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่