หมวดหมู่:อักษรตังกุต

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » อักษรทั้งหมด » อักษรแบ่งตามชนิด » อักษรคำ » อักษรตังกุต

นี่คือหมวดหมู่หลักของอักษรตังกุต

ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรตังกุตอาจมีอยู่ที่ ภาคผนวก:อักษรตังกุต

ในหลาย ๆ แห่งภายในวิกิพจนานุกรม อักษรตังกุตแทนด้วยรหัส Tang

อักษรตังกุตเป็นอักษรคำ

อักษรตังกุตเป็นอักษรพยางค์

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้