หมวดหมู่:อักษรทมิฬ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » อักษรทั้งหมด » อักษรแบ่งตามชนิด » อักษรสระประกอบ » อักษรทมิฬ

นี่คือหมวดหมู่หลักของอักษรทมิฬ

ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรทมิฬอาจมีอยู่ที่ ภาคผนวก:อักษรทมิฬ

ในหลาย ๆ แห่งภายในวิกิพจนานุกรม อักษรทมิฬแทนด้วยรหัส Taml

อักษรทมิฬเป็นอักษรสระประกอบ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่