หมวดหมู่:อักษรบาหลี

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » อักษรทั้งหมด » อักษรแบ่งตามชนิด » อักษรสระประกอบ » อักษรบาหลี

นี่คือหมวดหมู่หลักของอักษรบาหลี

ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรบาหลีอาจมีอยู่ที่ ภาคผนวก:อักษรบาหลี

ในหลาย ๆ แห่งภายในวิกิพจนานุกรม อักษรบาหลีแทนด้วยรหัส Bali

อักษรบาหลีเป็นอักษรสระประกอบ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่