หมวดหมู่:อักษรพม่า

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » อักษรทั้งหมด » อักษรพม่า

อักษรพม่า
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับอักษรพม่า
อักษรพม่า
Considerations
ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับอักษรพม่า
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับอักษรพม่า
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอักษรพม่า
ภาคผนวก:อักษรพม่า
รหัส
รหัสอักษรพม่า
Mymr

ศัพท์ทั้งหมดที่เป็นอักษรพม่าควรอยู่ภายใต้หมวดหมู่นี้ ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรชนิดนี้อาจดูเพิ่มได้จาก ภาคผนวก:อักษรพม่า

ในวิกิพจนานุกรมหลาย ๆ แห่ง อักษรพม่าเขียนแทนด้วยรหัส Mymr

This script mainly belongs to the following systems: abugida

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้