หมวดหมู่:อักษรฟรักทูร์

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » อักษรทั้งหมด » อักษรแบ่งตามชนิด » อักษรสระ-พยัญชนะ » อักษรฟรักทูร์

นี่คือหมวดหมู่หลักของอักษรฟรักทูร์

ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรฟรักทูร์อาจมีอยู่ที่ ภาคผนวก:อักษรฟรักทูร์

ในหลาย ๆ แห่งภายในวิกิพจนานุกรม อักษรฟรักทูร์แทนด้วยรหัส Latf

อักษรฟรักทูร์เป็นอักษรสระ-พยัญชนะ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้