หมวดหมู่:อักษรมลยาฬัม

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » อักษรทั้งหมด » อักษรแบ่งตามชนิด » อักษรสระประกอบ » อักษรมลยาฬัม

นี่คือหมวดหมู่หลักของอักษรมลยาฬัม

ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรมลยาฬัมอาจมีอยู่ที่ ภาคผนวก:อักษรมลยาฬัม

ในหลาย ๆ แห่งภายในวิกิพจนานุกรม อักษรมลยาฬัมแทนด้วยรหัส Mlym

อักษรมลยาฬัมเป็นอักษรสระประกอบ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่