หมวดหมู่:อักษรมองโกเลีย

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » อักษรทั้งหมด » อักษรแบ่งตามชนิด » อักษรสระ-พยัญชนะ » อักษรมองโกเลีย

นี่คือหมวดหมู่หลักของอักษรมองโกเลีย

ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรมองโกเลียอาจมีอยู่ที่ ภาคผนวก:อักษรมองโกเลีย

ในหลาย ๆ แห่งภายในวิกิพจนานุกรม อักษรมองโกเลียแทนด้วยรหัส Mong

อักษรมองโกเลียเป็นอักษรสระ-พยัญชนะ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่