หมวดหมู่:อักษรม้ง

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » อักษรทั้งหมด » อักษรแบ่งตามชนิด » อักษรกึ่งพยางค์ » อักษรม้ง

นี่คือหมวดหมู่หลักของอักษรม้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรม้งอาจมีอยู่ที่ ภาคผนวก:อักษรม้ง

ในหลาย ๆ แห่งภายในวิกิพจนานุกรม อักษรม้งแทนด้วยรหัส Hmng

อักษรม้งเป็นอักษรกึ่งพยางค์

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้