หมวดหมู่:อักษรลิเนียร์บี

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

มูลฐาน » อักษรทั้งหมด » อักษรลิเนียร์บี

อักษรลิเนียร์บี
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับอักษรลิเนียร์บี
อักษรลิเนียร์บี
Considerations
ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับอักษรลิเนียร์บี
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับอักษรลิเนียร์บี
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอักษรลิเนียร์บี
ภาคผนวก:อักษรลิเนียร์บี
รหัส
รหัสอักษรลิเนียร์บี
Linb

ศัพท์ทั้งหมดที่เป็นอักษรลิเนียร์บีควรอยู่ภายใต้หมวดหมู่นี้ ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรชนิดนี้อาจดูเพิ่มได้จาก ภาคผนวก:อักษรลิเนียร์บี

ในวิกิพจนานุกรมหลาย ๆ แห่ง อักษรลิเนียร์บีเขียนแทนด้วยรหัส Linb

บล็อกยูนิโคดสำหรับอักขระในอักษรนี้
บล็อกต่าง ๆ ที่มี Linb
  • หมวดหมู่:อักขระในอักษรลิเนียร์บี: อักขระทั้งหมดจากอักษรลิเนียร์บี และตัวอักษรแบบผันแปรทั้งหมดที่เป็นไปได้ เช่น ตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสริม และกลุ่มตัวอักษรที่ถือว่าเป็นอักขระตัวเดียวในภาษาหนึ่ง ๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้