หมวดหมู่:อักษรอาร์มีเนีย

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » อักษรทั้งหมด » อักษรแบ่งตามชนิด » อักษรสระ-พยัญชนะ » อักษรอาร์มีเนีย

นี่คือหมวดหมู่หลักของอักษรอาร์มีเนีย

ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรอาร์มีเนียอาจมีอยู่ที่ ภาคผนวก:อักษรอาร์มีเนีย

ในหลาย ๆ แห่งภายในวิกิพจนานุกรม อักษรอาร์มีเนียแทนด้วยรหัส Armn

อักษรอาร์มีเนียเป็นอักษรสระ-พยัญชนะ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้