หมวดหมู่:อักษรอาหม

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » อักษรทั้งหมด » อักษรแบ่งตามชนิด » อักษรสระประกอบ » อักษรอาหม

นี่คือหมวดหมู่หลักของอักษรอาหม

ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรอาหมอาจมีอยู่ที่ ภาคผนวก:อักษรอาหม

ในหลาย ๆ แห่งภายในวิกิพจนานุกรม อักษรอาหมแทนด้วยรหัส Ahom

อักษรอาหมเป็นอักษรสระประกอบ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้