หมวดหมู่:อักษรอิตาลิกเก่า

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » อักษรทั้งหมด » อักษรแบ่งตามชนิด » อักษรสระ-พยัญชนะ » อักษรอิตาลิกเก่า

นี่คือหมวดหมู่หลักของอักษรอิตาลิกเก่า

ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรอิตาลิกเก่าอาจมีอยู่ที่ ภาคผนวก:อักษรอิตาลิกเก่า

ในหลาย ๆ แห่งภายในวิกิพจนานุกรม อักษรอิตาลิกเก่าแทนด้วยรหัส Ital

อักษรอิตาลิกเก่าเป็นอักษรสระ-พยัญชนะ


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้