หมวดหมู่:อักษรฮิรางานะ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » อักษรทั้งหมด » อักษรแบ่งตามชนิด » อักษรพยางค์ » อักษรฮิรางานะ

นี่คือหมวดหมู่หลักของอักษรฮิรางานะ

ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรฮิรางานะอาจมีอยู่ที่ ภาคผนวก:อักษรฮิรางานะ

ในหลาย ๆ แห่งภายในวิกิพจนานุกรม อักษรฮิรางานะแทนด้วยรหัส Hira

อักษรฮิรางานะเป็นอักษรพยางค์

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่

หน้าในหมวดหมู่ "อักษรฮิรางานะ"

หมวดหมู่นี้มีอยู่เพียงหน้าต่อไปนี้