หมวดหมู่:อักษรเบงกอล

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » อักษรทั้งหมด » อักษรแบ่งตามชนิด » อักษรสระประกอบ » อักษรเบงกอล

นี่คือหมวดหมู่หลักของอักษรเบงกอล

ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรเบงกอลอาจมีอยู่ที่ ภาคผนวก:อักษรเบงกอล

ในหลาย ๆ แห่งภายในวิกิพจนานุกรม อักษรเบงกอลแทนด้วยรหัส Beng

อักษรเบงกอลเป็นอักษรสระประกอบ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่