หมวดหมู่:อักษรเอธิโอเปีย

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » อักษรทั้งหมด » อักษรแบ่งตามชนิด » อักษรสระประกอบ » อักษรเอธิโอเปีย

นี่คือหมวดหมู่หลักของอักษรเอธิโอเปีย

ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรเอธิโอเปียอาจมีอยู่ที่ ภาคผนวก:อักษรเอธิโอเปีย

ในหลาย ๆ แห่งภายในวิกิพจนานุกรม อักษรเอธิโอเปียแทนด้วยรหัส Ethi

อักษรเอธิโอเปียเป็นอักษรสระประกอบ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้