หมวดหมู่:อักษรไซปรัส

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » อักษรทั้งหมด » อักษรแบ่งตามชนิด » อักษรพยางค์ » อักษรไซปรัส

นี่คือหมวดหมู่หลักของอักษรไซปรัส

ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรไซปรัสอาจมีอยู่ที่ ภาคผนวก:อักษรไซปรัส

ในหลาย ๆ แห่งภายในวิกิพจนานุกรม อักษรไซปรัสแทนด้วยรหัส Cprt

อักษรไซปรัสเป็นอักษรพยางค์

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้