หมวดหมู่:อักษรไทธรรม

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » อักษรทั้งหมด » อักษรแบ่งตามชนิด » อักษรสระประกอบ » อักษรไทธรรม

นี่คือหมวดหมู่หลักของอักษรไทธรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรไทธรรมอาจมีอยู่ที่ ภาคผนวก:อักษรไทธรรม

ในหลาย ๆ แห่งภายในวิกิพจนานุกรม อักษรไทธรรมแทนด้วยรหัส Lana

อักษรไทธรรมเป็นอักษรสระประกอบ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่