หมวดหมู่:อักษรไบบายิน

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » อักษรทั้งหมด » อักษรแบ่งตามชนิด » อักษรสระประกอบ » อักษรไบบายิน

นี่คือหมวดหมู่หลักของอักษรไบบายิน

ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรไบบายินอาจมีอยู่ที่ ภาคผนวก:อักษรไบบายิน

ในหลาย ๆ แห่งภายในวิกิพจนานุกรม อักษรไบบายินแทนด้วยรหัส Tglg

อักษรไบบายินเป็นอักษรสระประกอบ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้