ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:R:Lbu14/documentation

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
เอกสารการใช้งานสำหรับ แม่แบบ:R:Lbu14 [แก้ไข]
หน้านี้มีข้อมูลวิธีการใช้งาน หมวดหมู่ ลิงก์ข้ามวิกิ และเนื้อหาอย่างอื่นที่อธิบายแม่แบบ

This template is used to reference André Goosse's 2008 14th edition of Le bon usage (edited by Maurice Grevisse until his passing). It takes two optional parameters:

  • |page=page on which referenced information was found
  • |section=the section in which referenced information was found
    • note: can be used with symbols used in the text to mark sections, subsections and asides, eg., §, 1º, R1 (remarks), H1 (historical points), etc.

Examples[แก้ไข]

Using the syntax

{{R:Lbu14|page=1473|section=§1131, c 2º & R2}}

generates the citation

Maurice Grevisse, André Goosse, editors (1936) Le bon usage, 14th edition, De Boeck Duculot, Éditions De Boeck Université, published 2008, →ISBN, §1131, c 2º & R2, page 1473

Examples (chosen randomly, not necessarily reflecting actual sections of the text) of the use of |section=:

|section=§19 R1
|section=§33 d
|section=§148 a 4º
|section=§75 H3