แม่แบบ:R:cau:Goniashvili:1940

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

กฺอ̂นีอาฌวฺีลี, ทีนาทีน (1940), chapter แลคซีกู̽รี แฌฅแวฺดแรบี ชาชนูรีซา คารทแวฺลูร แอแนบทาน, in แอนีซ, อีซต͓อ̂รีอีซา ดา มาแต͓รีอาลูรี กู̽ลตู̽รีซ อีนซต͓ีตู̽ต͓ีซ อาก͓าแดมีก͓อ̂ซ นีก͓อ̂ มารีซ ซาแฅลอ̂บีซ มอ̂อามแบ (in จอร์เจีย), volume V–VI, Tbilisi, pages 575–632