แม่แบบ:prefix

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก แม่แบบ:pre)

prefix- +‎ base


เว็บย่อ:
Template:pre

This template is used in the etymology section. Use

{{prefix|language code|prefix|root}}

where prefix is the prefix, excluding hyphen, and root is the root of the term. For instance, a simple etymology of undo could be created with:

{{prefix|en|un|do}}

which evaluates to:

un- +‎ do

Other arguments[แก้ไข]

|sc=
Script code. See Wiktionary:Scripts
|t1=, |t2=
Glosses
|tr1=, |tr2=
Transliteration of word 1 and word 2 respectively (for non-Latin scripts)
|alt1=, |alt2=
Alternate text to display instead of the links.
|pos1=, |pos2=
Part-of-speech information. Additional unquoted explanatory text, coming after the transliteration and gloss.
|nocat=1
Suppresses categorization

Examples[แก้ไข]

{{prefix|la|in|fīnītus}}

gives the ouput:

in- +‎ fīnītus

If prefixes or words are written in non-Latin scripts, transliteration parameters may need to be added.

{{prefix|ru|с|tr1=s|gloss1=(along) with|путник|tr2=putnik|gloss2=traveller}}

gives the output

с- (s-, (along) with) +‎ путник (putnik, traveller)

See also[แก้ไข]Template Data[แก้ไข]

แม่แบบ:TemplateData header

ไม่มีคำอธิบาย

พารามิเตอร์แม่แบบ[แก้ไขข้อมูลแม่แบบ]

แม่แบบนี้ต้องการการจัดรูปแบบพารามิเตอร์แบบอินไลน์

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
language code1 lang

ไม่มีคำอธิบาย

ตัวอย่าง
en
สตริงจำเป็น
prefix2

the prefix of the word

ตัวอย่าง
re
ชื่อหน้าจำเป็น
word root3

the root of the word

ตัวอย่าง
start
ชื่อหน้าแนะนำ
script codesc

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
prefixal part of speechpos1

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
root word part of speechpos2

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
prefix alternate textalt1

Text to show instead of the prefix for its link

สตริงเลือกได้
root word alternate textalt2

Text to show instead of the root word for its link

สตริงเลือกได้
prefix glosst1

brief gloss of the prefix

สตริงเลือกได้
root word glosst2

brief gloss of the word base

สตริงเลือกได้
prefix transliterationtr1

Transliteration of the prefix (for non-Latin scripts)

สตริงเลือกได้
root word transliterationtr2

Transliteration of the root word (for non-Latin scripts)

สตริงเลือกได้