ခမဳ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษามอญ[แก้ไข]

วิกิพีเดียภาษามอญมีบทความเกี่ยวกับ:
Wikipedia mnw
ခမဳသင်မန်ဟီုဂလာန်ကဵုပရင်မဆေင်ကဵုဂကောံသၚ်သၟတ်မန်ဂမၠိုင် (ขมีสง์มน์หิํุคลาน์เกอ̂ปรง์มเฉง์เกอ̂คโกํสง์สฺมต์มน์คมฺลิุง์, พระสงฆ์มอญสนทนาธรรมของคณะสงฆ์มอญ)
ခမဳသင်သေံလ္ၚောဝ်ရှေ်သှေ်ရဴဂဴသာသနာကျာ်ဗုဒ္ဓကဵုအစာဥပ္ပဇ္ၛာဲဂမၠိုင် (ขมีสง์เสํลฺโงว์รฺเห์สฺเห์เราเคาสาสนากฺยา์พุทฺธเกอ̂อจาอุปฺปชฺฌายคมฺลิุง์, พระสงฆ์ไทยถวายเครื่องสักการะพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์)
ခမဳသင်ကြုက်ကၠောန်ပရေင်ယေန်သၞာင်ညးတံဂမၠိုင် (ขมีสง์กฺรุก์กฺโลน์ปเรง์เยน์สฺนาง์ญห์ตํคมฺลิุง์, พระจีนเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของพวกเขา)
ခမဳခရေတ်ယာန်လ္ၚောဝ်ရှေ်သှေ်ရဴဂဴသာသနာကျာ်ထာဝရဂမၠိုင် (ขมีขเรต์ยาน์ลฺโงว์รฺเห์สฺเห์เราเคาสาสนากฺยา์ถาวรคมฺลิุง์, พระสงฆ์คริสเตียนถวายเครื่องบูชาแก่คริสตจักรนิรันดร์)
ခမဳဂျိန်ကဵုကောန်ကွးဒါယကာညးတံဂမၠိုင် (ขมีคฺยิน์เกอ̂โกน์กฺวห์ทายกาญห์ตํคมฺลิุง์, พระเชนและลูกศิษย์ของพวกเขา)

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

ခမဳ (ขมี)

  1. (ศาสนาพุทธ) พระภิกษุสงฆ์
  2. (ศาสนาฮินดู) นักบวช