ข้ามไปเนื้อหา

aalto

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์

[แก้ไข]

การออกเสียง

[แก้ไข]

คำนาม

[แก้ไข]

aalto

  1. คลื่น

การผันรูป

[แก้ไข]
การผันรูปของ aalto (Kotus type 1*I/valo, lt-ll gradation)
กรรตุการก aalto aallot
สัมพันธการก aallon aaltojen
ภาคยการก aaltoa aaltoja
illative aaltoon aaltoihin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก aalto aallot
กรรมการก nom. aalto aallot
gen. aallon
สัมพันธการก aallon aaltojen
ภาคยการก aaltoa aaltoja
inessive aallossa aalloissa
elative aallosta aalloista
illative aaltoon aaltoihin
adessive aallolla aalloilla
อปาทานการก aallolta aalloilta
allative aallolle aalloille
essive aaltona aaltoina
translative aalloksi aalloiksi
abessive aallotta aalloitta
instructive aalloin
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ aalto (Kotus type 1*I/valo, lt-ll gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก aaltoni aaltoni
กรรมการก nom. aaltoni aaltoni
gen. aaltoni
สัมพันธการก aaltoni aaltojeni
ภาคยการก aaltoani aaltojani
inessive aallossani aalloissani
elative aallostani aalloistani
illative aaltooni aaltoihini
adessive aallollani aalloillani
อปาทานการก aalloltani aalloiltani
allative aallolleni aalloilleni
essive aaltonani aaltoinani
translative aallokseni aalloikseni
abessive aallottani aalloittani
instructive
comitative aaltoineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก aaltosi aaltosi
กรรมการก nom. aaltosi aaltosi
gen. aaltosi
สัมพันธการก aaltosi aaltojesi
ภาคยการก aaltoasi aaltojasi
inessive aallossasi aalloissasi
elative aallostasi aalloistasi
illative aaltoosi aaltoihisi
adessive aallollasi aalloillasi
อปาทานการก aalloltasi aalloiltasi
allative aallollesi aalloillesi
essive aaltonasi aaltoinasi
translative aalloksesi aalloiksesi
abessive aallottasi aalloittasi
instructive
comitative aaltoinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก aaltomme aaltomme
กรรมการก nom. aaltomme aaltomme
gen. aaltomme
สัมพันธการก aaltomme aaltojemme
ภาคยการก aaltoamme aaltojamme
inessive aallossamme aalloissamme
elative aallostamme aalloistamme
illative aaltoomme aaltoihimme
adessive aallollamme aalloillamme
อปาทานการก aalloltamme aalloiltamme
allative aallollemme aalloillemme
essive aaltonamme aaltoinamme
translative aalloksemme aalloiksemme
abessive aallottamme aalloittamme
instructive
comitative aaltoinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก aaltonne aaltonne
กรรมการก nom. aaltonne aaltonne
gen. aaltonne
สัมพันธการก aaltonne aaltojenne
ภาคยการก aaltoanne aaltojanne
inessive aallossanne aalloissanne
elative aallostanne aalloistanne
illative aaltoonne aaltoihinne
adessive aallollanne aalloillanne
อปาทานการก aalloltanne aalloiltanne
allative aallollenne aalloillenne
essive aaltonanne aaltoinanne
translative aalloksenne aalloiksenne
abessive aallottanne aalloittanne
instructive
comitative aaltoinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก aaltonsa aaltonsa
กรรมการก nom. aaltonsa aaltonsa
gen. aaltonsa
สัมพันธการก aaltonsa aaltojensa
ภาคยการก aaltoaan
aaltoansa
aaltojaan
aaltojansa
inessive aallossaan
aallossansa
aalloissaan
aalloissansa
elative aallostaan
aallostansa
aalloistaan
aalloistansa
illative aaltoonsa aaltoihinsa
adessive aallollaan
aallollansa
aalloillaan
aalloillansa
อปาทานการก aalloltaan
aalloltansa
aalloiltaan
aalloiltansa
allative aallolleen
aallollensa
aalloilleen
aalloillensa
essive aaltonaan
aaltonansa
aaltoinaan
aaltoinansa
translative aallokseen
aalloksensa
aalloikseen
aalloiksensa
abessive aallottaan
aallottansa
aalloittaan
aalloittansa
instructive
comitative aaltoineen
aaltoinensa