ข้ามไปเนื้อหา

adjektiivi

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

adjektiivi

  1. คำคุณศัพท์

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ adjektiivi (Kotus type 5/risti, no gradation)
กรรตุการก adjektiivi adjektiivit
สัมพันธการก adjektiivin adjektiivien
ภาคยการก adjektiivia adjektiiveja
illative adjektiiviin adjektiiveihin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก adjektiivi adjektiivit
กรรมการก nom. adjektiivi adjektiivit
gen. adjektiivin
สัมพันธการก adjektiivin adjektiivien
ภาคยการก adjektiivia adjektiiveja
inessive adjektiivissa adjektiiveissa
elative adjektiivista adjektiiveista
illative adjektiiviin adjektiiveihin
adessive adjektiivilla adjektiiveilla
อปาทานการก adjektiivilta adjektiiveilta
allative adjektiiville adjektiiveille
essive adjektiivina adjektiiveina
translative adjektiiviksi adjektiiveiksi
abessive adjektiivitta adjektiiveitta
instructive adjektiivein
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ adjektiivi (Kotus type 5/risti, no gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก adjektiivini adjektiivini
กรรมการก nom. adjektiivini adjektiivini
gen. adjektiivini
สัมพันธการก adjektiivini adjektiivieni
ภาคยการก adjektiiviani adjektiivejani
inessive adjektiivissani adjektiiveissani
elative adjektiivistani adjektiiveistani
illative adjektiiviini adjektiiveihini
adessive adjektiivillani adjektiiveillani
อปาทานการก adjektiiviltani adjektiiveiltani
allative adjektiivilleni adjektiiveilleni
essive adjektiivinani adjektiiveinani
translative adjektiivikseni adjektiiveikseni
abessive adjektiivittani adjektiiveittani
instructive
comitative adjektiiveineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก adjektiivisi adjektiivisi
กรรมการก nom. adjektiivisi adjektiivisi
gen. adjektiivisi
สัมพันธการก adjektiivisi adjektiiviesi
ภาคยการก adjektiiviasi adjektiivejasi
inessive adjektiivissasi adjektiiveissasi
elative adjektiivistasi adjektiiveistasi
illative adjektiiviisi adjektiiveihisi
adessive adjektiivillasi adjektiiveillasi
อปาทานการก adjektiiviltasi adjektiiveiltasi
allative adjektiivillesi adjektiiveillesi
essive adjektiivinasi adjektiiveinasi
translative adjektiiviksesi adjektiiveiksesi
abessive adjektiivittasi adjektiiveittasi
instructive
comitative adjektiiveinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก adjektiivimme adjektiivimme
กรรมการก nom. adjektiivimme adjektiivimme
gen. adjektiivimme
สัมพันธการก adjektiivimme adjektiiviemme
ภาคยการก adjektiiviamme adjektiivejamme
inessive adjektiivissamme adjektiiveissamme
elative adjektiivistamme adjektiiveistamme
illative adjektiiviimme adjektiiveihimme
adessive adjektiivillamme adjektiiveillamme
อปาทานการก adjektiiviltamme adjektiiveiltamme
allative adjektiivillemme adjektiiveillemme
essive adjektiivinamme adjektiiveinamme
translative adjektiiviksemme adjektiiveiksemme
abessive adjektiivittamme adjektiiveittamme
instructive
comitative adjektiiveinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก adjektiivinne adjektiivinne
กรรมการก nom. adjektiivinne adjektiivinne
gen. adjektiivinne
สัมพันธการก adjektiivinne adjektiivienne
ภาคยการก adjektiivianne adjektiivejanne
inessive adjektiivissanne adjektiiveissanne
elative adjektiivistanne adjektiiveistanne
illative adjektiiviinne adjektiiveihinne
adessive adjektiivillanne adjektiiveillanne
อปาทานการก adjektiiviltanne adjektiiveiltanne
allative adjektiivillenne adjektiiveillenne
essive adjektiivinanne adjektiiveinanne
translative adjektiiviksenne adjektiiveiksenne
abessive adjektiivittanne adjektiiveittanne
instructive
comitative adjektiiveinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก adjektiivinsa adjektiivinsa
กรรมการก nom. adjektiivinsa adjektiivinsa
gen. adjektiivinsa
สัมพันธการก adjektiivinsa adjektiiviensa
ภาคยการก adjektiiviaan
adjektiiviansa
adjektiivejaan
adjektiivejansa
inessive adjektiivissaan
adjektiivissansa
adjektiiveissaan
adjektiiveissansa
elative adjektiivistaan
adjektiivistansa
adjektiiveistaan
adjektiiveistansa
illative adjektiiviinsa adjektiiveihinsa
adessive adjektiivillaan
adjektiivillansa
adjektiiveillaan
adjektiiveillansa
อปาทานการก adjektiiviltaan
adjektiiviltansa
adjektiiveiltaan
adjektiiveiltansa
allative adjektiivilleen
adjektiivillensa
adjektiiveilleen
adjektiiveillensa
essive adjektiivinaan
adjektiivinansa
adjektiiveinaan
adjektiiveinansa
translative adjektiivikseen
adjektiiviksensa
adjektiiveikseen
adjektiiveiksensa
abessive adjektiivittaan
adjektiivittansa
adjektiiveittaan
adjektiiveittansa
instructive
comitative adjektiiveineen
adjektiiveinensa