ข้ามไปเนื้อหา

ahdistus

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

รากศัพท์[แก้ไข]

ahdistaa +‎ -us

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

ahdistus

  1. ความกังวล
  2. ความทุกข์

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ ahdistus (Kotus type 39/vastaus, no gradation)
กรรตุการก ahdistus ahdistukset
สัมพันธการก ahdistuksen ahdistusten
ahdistuksien
ภาคยการก ahdistusta ahdistuksia
illative ahdistukseen ahdistuksiin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก ahdistus ahdistukset
กรรมการก nom. ahdistus ahdistukset
gen. ahdistuksen
สัมพันธการก ahdistuksen ahdistusten
ahdistuksien
ภาคยการก ahdistusta ahdistuksia
inessive ahdistuksessa ahdistuksissa
elative ahdistuksesta ahdistuksista
illative ahdistukseen ahdistuksiin
adessive ahdistuksella ahdistuksilla
อปาทานการก ahdistukselta ahdistuksilta
allative ahdistukselle ahdistuksille
essive ahdistuksena ahdistuksina
translative ahdistukseksi ahdistuksiksi
abessive ahdistuksetta ahdistuksitta
instructive ahdistuksin
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ ahdistus (Kotus type 39/vastaus, no gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก ahdistukseni ahdistukseni
กรรมการก nom. ahdistukseni ahdistukseni
gen. ahdistukseni
สัมพันธการก ahdistukseni ahdistusteni
ahdistuksieni
ภาคยการก ahdistustani ahdistuksiani
inessive ahdistuksessani ahdistuksissani
elative ahdistuksestani ahdistuksistani
illative ahdistukseeni ahdistuksiini
adessive ahdistuksellani ahdistuksillani
อปาทานการก ahdistukseltani ahdistuksiltani
allative ahdistukselleni ahdistuksilleni
essive ahdistuksenani ahdistuksinani
translative ahdistuksekseni ahdistuksikseni
abessive ahdistuksettani ahdistuksittani
instructive
comitative ahdistuksineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก ahdistuksesi ahdistuksesi
กรรมการก nom. ahdistuksesi ahdistuksesi
gen. ahdistuksesi
สัมพันธการก ahdistuksesi ahdistustesi
ahdistuksiesi
ภาคยการก ahdistustasi ahdistuksiasi
inessive ahdistuksessasi ahdistuksissasi
elative ahdistuksestasi ahdistuksistasi
illative ahdistukseesi ahdistuksiisi
adessive ahdistuksellasi ahdistuksillasi
อปาทานการก ahdistukseltasi ahdistuksiltasi
allative ahdistuksellesi ahdistuksillesi
essive ahdistuksenasi ahdistuksinasi
translative ahdistukseksesi ahdistuksiksesi
abessive ahdistuksettasi ahdistuksittasi
instructive
comitative ahdistuksinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก ahdistuksemme ahdistuksemme
กรรมการก nom. ahdistuksemme ahdistuksemme
gen. ahdistuksemme
สัมพันธการก ahdistuksemme ahdistustemme
ahdistuksiemme
ภาคยการก ahdistustamme ahdistuksiamme
inessive ahdistuksessamme ahdistuksissamme
elative ahdistuksestamme ahdistuksistamme
illative ahdistukseemme ahdistuksiimme
adessive ahdistuksellamme ahdistuksillamme
อปาทานการก ahdistukseltamme ahdistuksiltamme
allative ahdistuksellemme ahdistuksillemme
essive ahdistuksenamme ahdistuksinamme
translative ahdistukseksemme ahdistuksiksemme
abessive ahdistuksettamme ahdistuksittamme
instructive
comitative ahdistuksinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก ahdistuksenne ahdistuksenne
กรรมการก nom. ahdistuksenne ahdistuksenne
gen. ahdistuksenne
สัมพันธการก ahdistuksenne ahdistustenne
ahdistuksienne
ภาคยการก ahdistustanne ahdistuksianne
inessive ahdistuksessanne ahdistuksissanne
elative ahdistuksestanne ahdistuksistanne
illative ahdistukseenne ahdistuksiinne
adessive ahdistuksellanne ahdistuksillanne
อปาทานการก ahdistukseltanne ahdistuksiltanne
allative ahdistuksellenne ahdistuksillenne
essive ahdistuksenanne ahdistuksinanne
translative ahdistukseksenne ahdistuksiksenne
abessive ahdistuksettanne ahdistuksittanne
instructive
comitative ahdistuksinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก ahdistuksensa ahdistuksensa
กรรมการก nom. ahdistuksensa ahdistuksensa
gen. ahdistuksensa
สัมพันธการก ahdistuksensa ahdistustensa
ahdistuksiensa
ภาคยการก ahdistustaan
ahdistustansa
ahdistuksiaan
ahdistuksiansa
inessive ahdistuksessaan
ahdistuksessansa
ahdistuksissaan
ahdistuksissansa
elative ahdistuksestaan
ahdistuksestansa
ahdistuksistaan
ahdistuksistansa
illative ahdistukseensa ahdistuksiinsa
adessive ahdistuksellaan
ahdistuksellansa
ahdistuksillaan
ahdistuksillansa
อปาทานการก ahdistukseltaan
ahdistukseltansa
ahdistuksiltaan
ahdistuksiltansa
allative ahdistukselleen
ahdistuksellensa
ahdistuksilleen
ahdistuksillensa
essive ahdistuksenaan
ahdistuksenansa
ahdistuksinaan
ahdistuksinansa
translative ahdistuksekseen
ahdistukseksensa
ahdistuksikseen
ahdistuksiksensa
abessive ahdistuksettaan
ahdistuksettansa
ahdistuksittaan
ahdistuksittansa
instructive
comitative ahdistuksineen
ahdistuksinensa