ข้ามไปเนื้อหา

ainesana

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

รากศัพท์[แก้ไข]

aine (สสาร) +‎ sana (คำ)

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

ainesana

  1. (ไวยากรณ์) นามนับไม่ได้
    Maito ja kupari ovat ainesanoja
    นมและทองแดงเป็นนามนับไม่ได้

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ ainesana (Kotus type 9/kala, no gradation)
กรรตุการก ainesana ainesanat
สัมพันธการก ainesanan ainesanojen
ภาคยการก ainesanaa ainesanoja
illative ainesanaan ainesanoihin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก ainesana ainesanat
กรรมการก nom. ainesana ainesanat
gen. ainesanan
สัมพันธการก ainesanan ainesanojen
ainesanainrare
ภาคยการก ainesanaa ainesanoja
inessive ainesanassa ainesanoissa
elative ainesanasta ainesanoista
illative ainesanaan ainesanoihin
adessive ainesanalla ainesanoilla
อปาทานการก ainesanalta ainesanoilta
allative ainesanalle ainesanoille
essive ainesanana ainesanoina
translative ainesanaksi ainesanoiksi
abessive ainesanatta ainesanoitta
instructive ainesanoin
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ ainesana (Kotus type 9/kala, no gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก ainesanani ainesanani
กรรมการก nom. ainesanani ainesanani
gen. ainesanani
สัมพันธการก ainesanani ainesanojeni
ainesanainirare
ภาคยการก ainesanaani ainesanojani
inessive ainesanassani ainesanoissani
elative ainesanastani ainesanoistani
illative ainesanaani ainesanoihini
adessive ainesanallani ainesanoillani
อปาทานการก ainesanaltani ainesanoiltani
allative ainesanalleni ainesanoilleni
essive ainesananani ainesanoinani
translative ainesanakseni ainesanoikseni
abessive ainesanattani ainesanoittani
instructive
comitative ainesanoineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก ainesanasi ainesanasi
กรรมการก nom. ainesanasi ainesanasi
gen. ainesanasi
สัมพันธการก ainesanasi ainesanojesi
ainesanaisirare
ภาคยการก ainesanaasi ainesanojasi
inessive ainesanassasi ainesanoissasi
elative ainesanastasi ainesanoistasi
illative ainesanaasi ainesanoihisi
adessive ainesanallasi ainesanoillasi
อปาทานการก ainesanaltasi ainesanoiltasi
allative ainesanallesi ainesanoillesi
essive ainesananasi ainesanoinasi
translative ainesanaksesi ainesanoiksesi
abessive ainesanattasi ainesanoittasi
instructive
comitative ainesanoinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก ainesanamme ainesanamme
กรรมการก nom. ainesanamme ainesanamme
gen. ainesanamme
สัมพันธการก ainesanamme ainesanojemme
ainesanaimmerare
ภาคยการก ainesanaamme ainesanojamme
inessive ainesanassamme ainesanoissamme
elative ainesanastamme ainesanoistamme
illative ainesanaamme ainesanoihimme
adessive ainesanallamme ainesanoillamme
อปาทานการก ainesanaltamme ainesanoiltamme
allative ainesanallemme ainesanoillemme
essive ainesananamme ainesanoinamme
translative ainesanaksemme ainesanoiksemme
abessive ainesanattamme ainesanoittamme
instructive
comitative ainesanoinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก ainesananne ainesananne
กรรมการก nom. ainesananne ainesananne
gen. ainesananne
สัมพันธการก ainesananne ainesanojenne
ainesanainnerare
ภาคยการก ainesanaanne ainesanojanne
inessive ainesanassanne ainesanoissanne
elative ainesanastanne ainesanoistanne
illative ainesanaanne ainesanoihinne
adessive ainesanallanne ainesanoillanne
อปาทานการก ainesanaltanne ainesanoiltanne
allative ainesanallenne ainesanoillenne
essive ainesanananne ainesanoinanne
translative ainesanaksenne ainesanoiksenne
abessive ainesanattanne ainesanoittanne
instructive
comitative ainesanoinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก ainesanansa ainesanansa
กรรมการก nom. ainesanansa ainesanansa
gen. ainesanansa
สัมพันธการก ainesanansa ainesanojensa
ainesanainsarare
ภาคยการก ainesanaansa ainesanojaan
ainesanojansa
inessive ainesanassaan
ainesanassansa
ainesanoissaan
ainesanoissansa
elative ainesanastaan
ainesanastansa
ainesanoistaan
ainesanoistansa
illative ainesanaansa ainesanoihinsa
adessive ainesanallaan
ainesanallansa
ainesanoillaan
ainesanoillansa
อปาทานการก ainesanaltaan
ainesanaltansa
ainesanoiltaan
ainesanoiltansa
allative ainesanalleen
ainesanallensa
ainesanoilleen
ainesanoillensa
essive ainesananaan
ainesananansa
ainesanoinaan
ainesanoinansa
translative ainesanakseen
ainesanaksensa
ainesanoikseen
ainesanoiksensa
abessive ainesanattaan
ainesanattansa
ainesanoittaan
ainesanoittansa
instructive
comitative ainesanoineen
ainesanoinensa