alligaattori

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

alligaattori

  1. จระเข้

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ alligaattori (Kotus type 6/paperi, no gradation)
nominative alligaattori alligaattorit
genitive alligaattorin alligaattorien
alligaattoreiden
alligaattoreitten
partitive alligaattoria alligaattoreita
alligaattoreja
illative alligaattoriin alligaattoreihin
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative alligaattori alligaattorit
accusative nom. alligaattori alligaattorit
gen. alligaattorin
genitive alligaattorin alligaattorien
alligaattoreiden
alligaattoreitten
partitive alligaattoria alligaattoreita
alligaattoreja
inessive alligaattorissa alligaattoreissa
elative alligaattorista alligaattoreista
illative alligaattoriin alligaattoreihin
adessive alligaattorilla alligaattoreilla
ablative alligaattorilta alligaattoreilta
allative alligaattorille alligaattoreille
essive alligaattorina alligaattoreina
translative alligaattoriksi alligaattoreiksi
abessive alligaattoritta alligaattoreitta
instructive alligaattorein
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ alligaattori (Kotus type 6/paperi, no gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative alligaattorini alligaattorini
accusative nom. alligaattorini alligaattorini
gen. alligaattorini
genitive alligaattorini alligaattorieni
alligaattoreideni
alligaattoreitteni
partitive alligaattoriani alligaattoreitani
alligaattorejani
inessive alligaattorissani alligaattoreissani
elative alligaattoristani alligaattoreistani
illative alligaattoriini alligaattoreihini
adessive alligaattorillani alligaattoreillani
ablative alligaattoriltani alligaattoreiltani
allative alligaattorilleni alligaattoreilleni
essive alligaattorinani alligaattoreinani
translative alligaattorikseni alligaattoreikseni
abessive alligaattorittani alligaattoreittani
instructive
comitative alligaattoreineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative alligaattorisi alligaattorisi
accusative nom. alligaattorisi alligaattorisi
gen. alligaattorisi
genitive alligaattorisi alligaattoriesi
alligaattoreidesi
alligaattoreittesi
partitive alligaattoriasi alligaattoreitasi
alligaattorejasi
inessive alligaattorissasi alligaattoreissasi
elative alligaattoristasi alligaattoreistasi
illative alligaattoriisi alligaattoreihisi
adessive alligaattorillasi alligaattoreillasi
ablative alligaattoriltasi alligaattoreiltasi
allative alligaattorillesi alligaattoreillesi
essive alligaattorinasi alligaattoreinasi
translative alligaattoriksesi alligaattoreiksesi
abessive alligaattorittasi alligaattoreittasi
instructive
comitative alligaattoreinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative alligaattorimme alligaattorimme
accusative nom. alligaattorimme alligaattorimme
gen. alligaattorimme
genitive alligaattorimme alligaattoriemme
alligaattoreidemme
alligaattoreittemme
partitive alligaattoriamme alligaattoreitamme
alligaattorejamme
inessive alligaattorissamme alligaattoreissamme
elative alligaattoristamme alligaattoreistamme
illative alligaattoriimme alligaattoreihimme
adessive alligaattorillamme alligaattoreillamme
ablative alligaattoriltamme alligaattoreiltamme
allative alligaattorillemme alligaattoreillemme
essive alligaattorinamme alligaattoreinamme
translative alligaattoriksemme alligaattoreiksemme
abessive alligaattorittamme alligaattoreittamme
instructive
comitative alligaattoreinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative alligaattorinne alligaattorinne
accusative nom. alligaattorinne alligaattorinne
gen. alligaattorinne
genitive alligaattorinne alligaattorienne
alligaattoreidenne
alligaattoreittenne
partitive alligaattorianne alligaattoreitanne
alligaattorejanne
inessive alligaattorissanne alligaattoreissanne
elative alligaattoristanne alligaattoreistanne
illative alligaattoriinne alligaattoreihinne
adessive alligaattorillanne alligaattoreillanne
ablative alligaattoriltanne alligaattoreiltanne
allative alligaattorillenne alligaattoreillenne
essive alligaattorinanne alligaattoreinanne
translative alligaattoriksenne alligaattoreiksenne
abessive alligaattorittanne alligaattoreittanne
instructive
comitative alligaattoreinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative alligaattorinsa alligaattorinsa
accusative nom. alligaattorinsa alligaattorinsa
gen. alligaattorinsa
genitive alligaattorinsa alligaattoriensa
alligaattoreidensa
alligaattoreittensa
partitive alligaattoriaan
alligaattoriansa
alligaattoreitaan
alligaattorejaan
alligaattoreitansa
alligaattorejansa
inessive alligaattorissaan
alligaattorissansa
alligaattoreissaan
alligaattoreissansa
elative alligaattoristaan
alligaattoristansa
alligaattoreistaan
alligaattoreistansa
illative alligaattoriinsa alligaattoreihinsa
adessive alligaattorillaan
alligaattorillansa
alligaattoreillaan
alligaattoreillansa
ablative alligaattoriltaan
alligaattoriltansa
alligaattoreiltaan
alligaattoreiltansa
allative alligaattorilleen
alligaattorillensa
alligaattoreilleen
alligaattoreillensa
essive alligaattorinaan
alligaattorinansa
alligaattoreinaan
alligaattoreinansa
translative alligaattorikseen
alligaattoriksensa
alligaattoreikseen
alligaattoreiksensa
abessive alligaattorittaan
alligaattorittansa
alligaattoreittaan
alligaattoreittansa
instructive
comitative alligaattoreineen
alligaattoreinensa