ข้ามไปเนื้อหา

banaani

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

banaani

  1. กล้วย

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ banaani (Kotus type 6/paperi, no gradation)
กรรตุการก banaani banaanit
สัมพันธการก banaanin banaanien
banaaneiden
banaaneitten
ภาคยการก banaania banaaneita
banaaneja
illative banaaniin banaaneihin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก banaani banaanit
กรรมการก nom. banaani banaanit
gen. banaanin
สัมพันธการก banaanin banaanien
banaaneiden
banaaneitten
ภาคยการก banaania banaaneita
banaaneja
inessive banaanissa banaaneissa
elative banaanista banaaneista
illative banaaniin banaaneihin
adessive banaanilla banaaneilla
อปาทานการก banaanilta banaaneilta
allative banaanille banaaneille
essive banaanina banaaneina
translative banaaniksi banaaneiksi
abessive banaanitta banaaneitta
instructive banaanein
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ banaani (Kotus type 6/paperi, no gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก banaanini banaanini
กรรมการก nom. banaanini banaanini
gen. banaanini
สัมพันธการก banaanini banaanieni
banaaneideni
banaaneitteni
ภาคยการก banaaniani banaaneitani
banaanejani
inessive banaanissani banaaneissani
elative banaanistani banaaneistani
illative banaaniini banaaneihini
adessive banaanillani banaaneillani
อปาทานการก banaaniltani banaaneiltani
allative banaanilleni banaaneilleni
essive banaaninani banaaneinani
translative banaanikseni banaaneikseni
abessive banaanittani banaaneittani
instructive
comitative banaaneineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก banaanisi banaanisi
กรรมการก nom. banaanisi banaanisi
gen. banaanisi
สัมพันธการก banaanisi banaaniesi
banaaneidesi
banaaneittesi
ภาคยการก banaaniasi banaaneitasi
banaanejasi
inessive banaanissasi banaaneissasi
elative banaanistasi banaaneistasi
illative banaaniisi banaaneihisi
adessive banaanillasi banaaneillasi
อปาทานการก banaaniltasi banaaneiltasi
allative banaanillesi banaaneillesi
essive banaaninasi banaaneinasi
translative banaaniksesi banaaneiksesi
abessive banaanittasi banaaneittasi
instructive
comitative banaaneinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก banaanimme banaanimme
กรรมการก nom. banaanimme banaanimme
gen. banaanimme
สัมพันธการก banaanimme banaaniemme
banaaneidemme
banaaneittemme
ภาคยการก banaaniamme banaaneitamme
banaanejamme
inessive banaanissamme banaaneissamme
elative banaanistamme banaaneistamme
illative banaaniimme banaaneihimme
adessive banaanillamme banaaneillamme
อปาทานการก banaaniltamme banaaneiltamme
allative banaanillemme banaaneillemme
essive banaaninamme banaaneinamme
translative banaaniksemme banaaneiksemme
abessive banaanittamme banaaneittamme
instructive
comitative banaaneinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก banaaninne banaaninne
กรรมการก nom. banaaninne banaaninne
gen. banaaninne
สัมพันธการก banaaninne banaanienne
banaaneidenne
banaaneittenne
ภาคยการก banaanianne banaaneitanne
banaanejanne
inessive banaanissanne banaaneissanne
elative banaanistanne banaaneistanne
illative banaaniinne banaaneihinne
adessive banaanillanne banaaneillanne
อปาทานการก banaaniltanne banaaneiltanne
allative banaanillenne banaaneillenne
essive banaaninanne banaaneinanne
translative banaaniksenne banaaneiksenne
abessive banaanittanne banaaneittanne
instructive
comitative banaaneinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก banaaninsa banaaninsa
กรรมการก nom. banaaninsa banaaninsa
gen. banaaninsa
สัมพันธการก banaaninsa banaaniensa
banaaneidensa
banaaneittensa
ภาคยการก banaaniaan
banaaniansa
banaaneitaan
banaanejaan
banaaneitansa
banaanejansa
inessive banaanissaan
banaanissansa
banaaneissaan
banaaneissansa
elative banaanistaan
banaanistansa
banaaneistaan
banaaneistansa
illative banaaniinsa banaaneihinsa
adessive banaanillaan
banaanillansa
banaaneillaan
banaaneillansa
อปาทานการก banaaniltaan
banaaniltansa
banaaneiltaan
banaaneiltansa
allative banaanilleen
banaanillensa
banaaneilleen
banaaneillensa
essive banaaninaan
banaaninansa
banaaneinaan
banaaneinansa
translative banaanikseen
banaaniksensa
banaaneikseen
banaaneiksensa
abessive banaanittaan
banaanittansa
banaaneittaan
banaaneittansa
instructive
comitative banaaneineen
banaaneinensa