budjetti

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

budjetti

  1. งบประมาณ

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ budjetti (Kotus type 5*C/risti, tt-t gradation)
nominative budjetti budjetit
genitive budjetin budjettien
partitive budjettia budjetteja
illative budjettiin budjetteihin
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative budjetti budjetit
accusative nom. budjetti budjetit
gen. budjetin
genitive budjetin budjettien
partitive budjettia budjetteja
inessive budjetissa budjeteissa
elative budjetista budjeteista
illative budjettiin budjetteihin
adessive budjetilla budjeteilla
ablative budjetilta budjeteilta
allative budjetille budjeteille
essive budjettina budjetteina
translative budjetiksi budjeteiksi
abessive budjetitta budjeteitta
instructive budjetein
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ budjetti (Kotus type 5*C/risti, tt-t gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative budjettini budjettini
accusative nom. budjettini budjettini
gen. budjettini
genitive budjettini budjettieni
partitive budjettiani budjettejani
inessive budjetissani budjeteissani
elative budjetistani budjeteistani
illative budjettiini budjetteihini
adessive budjetillani budjeteillani
ablative budjetiltani budjeteiltani
allative budjetilleni budjeteilleni
essive budjettinani budjetteinani
translative budjetikseni budjeteikseni
abessive budjetittani budjeteittani
instructive
comitative budjetteineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative budjettisi budjettisi
accusative nom. budjettisi budjettisi
gen. budjettisi
genitive budjettisi budjettiesi
partitive budjettiasi budjettejasi
inessive budjetissasi budjeteissasi
elative budjetistasi budjeteistasi
illative budjettiisi budjetteihisi
adessive budjetillasi budjeteillasi
ablative budjetiltasi budjeteiltasi
allative budjetillesi budjeteillesi
essive budjettinasi budjetteinasi
translative budjetiksesi budjeteiksesi
abessive budjetittasi budjeteittasi
instructive
comitative budjetteinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative budjettimme budjettimme
accusative nom. budjettimme budjettimme
gen. budjettimme
genitive budjettimme budjettiemme
partitive budjettiamme budjettejamme
inessive budjetissamme budjeteissamme
elative budjetistamme budjeteistamme
illative budjettiimme budjetteihimme
adessive budjetillamme budjeteillamme
ablative budjetiltamme budjeteiltamme
allative budjetillemme budjeteillemme
essive budjettinamme budjetteinamme
translative budjetiksemme budjeteiksemme
abessive budjetittamme budjeteittamme
instructive
comitative budjetteinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative budjettinne budjettinne
accusative nom. budjettinne budjettinne
gen. budjettinne
genitive budjettinne budjettienne
partitive budjettianne budjettejanne
inessive budjetissanne budjeteissanne
elative budjetistanne budjeteistanne
illative budjettiinne budjetteihinne
adessive budjetillanne budjeteillanne
ablative budjetiltanne budjeteiltanne
allative budjetillenne budjeteillenne
essive budjettinanne budjetteinanne
translative budjetiksenne budjeteiksenne
abessive budjetittanne budjeteittanne
instructive
comitative budjetteinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative budjettinsa budjettinsa
accusative nom. budjettinsa budjettinsa
gen. budjettinsa
genitive budjettinsa budjettiensa
partitive budjettiaan
budjettiansa
budjettejaan
budjettejansa
inessive budjetissaan
budjetissansa
budjeteissaan
budjeteissansa
elative budjetistaan
budjetistansa
budjeteistaan
budjeteistansa
illative budjettiinsa budjetteihinsa
adessive budjetillaan
budjetillansa
budjeteillaan
budjeteillansa
ablative budjetiltaan
budjetiltansa
budjeteiltaan
budjeteiltansa
allative budjetilleen
budjetillensa
budjeteilleen
budjeteillensa
essive budjettinaan
budjettinansa
budjetteinaan
budjetteinansa
translative budjetikseen
budjetiksensa
budjeteikseen
budjeteiksensa
abessive budjetittaan
budjetittansa
budjeteittaan
budjeteittansa
instructive
comitative budjetteineen
budjetteinensa