ข้ามไปเนื้อหา

elma

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาตุรกี[แก้ไข]

วิกิพีเดียภาษาตุรกีมีบทความเกี่ยวกับ:
Wikipedia tr
iki elma

รากศัพท์[แก้ไข]

จากภาษาเตอร์กิกเก่า [Term?], จากภาษาเตอร์กิกดั้งเดิม.

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

elma (กรรมการกชี้เฉพาะ elmayı, พหูพจน์ elmalar)

  1. แอปเปิล (ทั้งต้นและผล)

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูป
กรรตุการก elma
กรรมการกชี้เฉพาะ elmayı
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก elma elmalar
กรรมการกชี้เฉพาะ elmayı elmaları
สัมปทานการก elmaya elmalara
อธิกรณการก elmada elmalarda
อปาทานการก elmadan elmalardan
สัมพันธการก elmanın elmaların
Possessive forms
Nominative
เอกพจน์ พหูพจน์
เอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง elmam elmalarım
เอกพจน์บุรุษที่สอง elman elmaların
เอกพจน์บุรุษที่สาม elması elmaları
พหูพจน์บุรุษที่หนึ่ง elmamız elmalarımız
พหูพจน์บุรุษที่สอง elmanız elmalarınız
พหูพจน์บุรุษที่สาม elmaları elmaları
Definite accusative
เอกพจน์ พหูพจน์
เอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง elmamı elmalarımı
เอกพจน์บุรุษที่สอง elmanı elmalarını
เอกพจน์บุรุษที่สาม elmasını elmalarını
พหูพจน์บุรุษที่หนึ่ง elmamızı elmalarımızı
พหูพจน์บุรุษที่สอง elmanızı elmalarınızı
พหูพจน์บุรุษที่สาม elmalarını elmalarını
Dative
เอกพจน์ พหูพจน์
เอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง elmama elmalarıma
เอกพจน์บุรุษที่สอง elmana elmalarına
เอกพจน์บุรุษที่สาม elmasına elmalarına
พหูพจน์บุรุษที่หนึ่ง elmamıza elmalarımıza
พหูพจน์บุรุษที่สอง elmanıza elmalarınıza
พหูพจน์บุรุษที่สาม elmalarına elmalarına
Locative
เอกพจน์ พหูพจน์
เอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง elmamda elmalarımda
เอกพจน์บุรุษที่สอง elmanda elmalarında
เอกพจน์บุรุษที่สาม elmasında elmalarında
พหูพจน์บุรุษที่หนึ่ง elmamızda elmalarımızda
พหูพจน์บุรุษที่สอง elmanızda elmalarınızda
พหูพจน์บุรุษที่สาม elmalarında elmalarında
อปาทานการก
เอกพจน์ พหูพจน์
เอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง elmamdan elmalarımdan
เอกพจน์บุรุษที่สอง elmandan elmalarından
เอกพจน์บุรุษที่สาม elmasından elmalarından
พหูพจน์บุรุษที่หนึ่ง elmamızdan elmalarımızdan
พหูพจน์บุรุษที่สอง elmanızdan elmalarınızdan
พหูพจน์บุรุษที่สาม elmalarından elmalarından
Genitive
เอกพจน์ พหูพจน์
เอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง elmamın elmalarımın
เอกพจน์บุรุษที่สอง elmanın elmalarının
เอกพจน์บุรุษที่สาม elmasının elmalarının
พหูพจน์บุรุษที่หนึ่ง elmamızın elmalarımızın
พหูพจน์บุรุษที่สอง elmanızın elmalarınızın
พหูพจน์บุรุษที่สาม elmalarının elmalarının

ลูกคำ[แก้ไข]