ข้ามไปเนื้อหา

elokuva

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

elokuva

  1. หนัง, ภาพยนตร์

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ elokuva (Kotus type 10/koira, no gradation)
กรรตุการก elokuva elokuvat
สัมพันธการก elokuvan elokuvien
ภาคยการก elokuvaa elokuvia
illative elokuvaan elokuviin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก elokuva elokuvat
กรรมการก nom. elokuva elokuvat
gen. elokuvan
สัมพันธการก elokuvan elokuvien
elokuvainrare
ภาคยการก elokuvaa elokuvia
inessive elokuvassa elokuvissa
elative elokuvasta elokuvista
illative elokuvaan elokuviin
adessive elokuvalla elokuvilla
อปาทานการก elokuvalta elokuvilta
allative elokuvalle elokuville
essive elokuvana elokuvina
translative elokuvaksi elokuviksi
abessive elokuvatta elokuvitta
instructive elokuvin
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ elokuva (Kotus type 10/koira, no gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก elokuvani elokuvani
กรรมการก nom. elokuvani elokuvani
gen. elokuvani
สัมพันธการก elokuvani elokuvieni
elokuvainirare
ภาคยการก elokuvaani elokuviani
inessive elokuvassani elokuvissani
elative elokuvastani elokuvistani
illative elokuvaani elokuviini
adessive elokuvallani elokuvillani
อปาทานการก elokuvaltani elokuviltani
allative elokuvalleni elokuvilleni
essive elokuvanani elokuvinani
translative elokuvakseni elokuvikseni
abessive elokuvattani elokuvittani
instructive
comitative elokuvineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก elokuvasi elokuvasi
กรรมการก nom. elokuvasi elokuvasi
gen. elokuvasi
สัมพันธการก elokuvasi elokuviesi
elokuvaisirare
ภาคยการก elokuvaasi elokuviasi
inessive elokuvassasi elokuvissasi
elative elokuvastasi elokuvistasi
illative elokuvaasi elokuviisi
adessive elokuvallasi elokuvillasi
อปาทานการก elokuvaltasi elokuviltasi
allative elokuvallesi elokuvillesi
essive elokuvanasi elokuvinasi
translative elokuvaksesi elokuviksesi
abessive elokuvattasi elokuvittasi
instructive
comitative elokuvinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก elokuvamme elokuvamme
กรรมการก nom. elokuvamme elokuvamme
gen. elokuvamme
สัมพันธการก elokuvamme elokuviemme
elokuvaimmerare
ภาคยการก elokuvaamme elokuviamme
inessive elokuvassamme elokuvissamme
elative elokuvastamme elokuvistamme
illative elokuvaamme elokuviimme
adessive elokuvallamme elokuvillamme
อปาทานการก elokuvaltamme elokuviltamme
allative elokuvallemme elokuvillemme
essive elokuvanamme elokuvinamme
translative elokuvaksemme elokuviksemme
abessive elokuvattamme elokuvittamme
instructive
comitative elokuvinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก elokuvanne elokuvanne
กรรมการก nom. elokuvanne elokuvanne
gen. elokuvanne
สัมพันธการก elokuvanne elokuvienne
elokuvainnerare
ภาคยการก elokuvaanne elokuvianne
inessive elokuvassanne elokuvissanne
elative elokuvastanne elokuvistanne
illative elokuvaanne elokuviinne
adessive elokuvallanne elokuvillanne
อปาทานการก elokuvaltanne elokuviltanne
allative elokuvallenne elokuvillenne
essive elokuvananne elokuvinanne
translative elokuvaksenne elokuviksenne
abessive elokuvattanne elokuvittanne
instructive
comitative elokuvinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก elokuvansa elokuvansa
กรรมการก nom. elokuvansa elokuvansa
gen. elokuvansa
สัมพันธการก elokuvansa elokuviensa
elokuvainsarare
ภาคยการก elokuvaansa elokuviaan
elokuviansa
inessive elokuvassaan
elokuvassansa
elokuvissaan
elokuvissansa
elative elokuvastaan
elokuvastansa
elokuvistaan
elokuvistansa
illative elokuvaansa elokuviinsa
adessive elokuvallaan
elokuvallansa
elokuvillaan
elokuvillansa
อปาทานการก elokuvaltaan
elokuvaltansa
elokuviltaan
elokuviltansa
allative elokuvalleen
elokuvallensa
elokuvilleen
elokuvillensa
essive elokuvanaan
elokuvanansa
elokuvinaan
elokuvinansa
translative elokuvakseen
elokuvaksensa
elokuvikseen
elokuviksensa
abessive elokuvattaan
elokuvattansa
elokuvittaan
elokuvittansa
instructive
comitative elokuvineen
elokuvinensa