ข้ามไปเนื้อหา

höylä

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

รากศัพท์[แก้ไข]

ยืมมาจากภาษาสวีเดน hyvel

คำนาม[แก้ไข]

höylä

  1. กบไสไม้

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ höylä (Kotus type 10/koira, no gradation)
กรรตุการก höylä höylät
สัมพันธการก höylän höylien
ภาคยการก höylää höyliä
illative höylään höyliin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก höylä höylät
กรรมการก nom. höylä höylät
gen. höylän
สัมพันธการก höylän höylien
höyläinrare
ภาคยการก höylää höyliä
inessive höylässä höylissä
elative höylästä höylistä
illative höylään höyliin
adessive höylällä höylillä
อปาทานการก höylältä höyliltä
allative höylälle höylille
essive höylänä höylinä
translative höyläksi höyliksi
abessive höylättä höylittä
instructive höylin
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ höylä (Kotus type 10/koira, no gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก höyläni höyläni
กรรมการก nom. höyläni höyläni
gen. höyläni
สัมพันธการก höyläni höylieni
höyläinirare
ภาคยการก höylääni höyliäni
inessive höylässäni höylissäni
elative höylästäni höylistäni
illative höylääni höyliini
adessive höylälläni höylilläni
อปาทานการก höylältäni höyliltäni
allative höylälleni höylilleni
essive höylänäni höylinäni
translative höyläkseni höylikseni
abessive höylättäni höylittäni
instructive
comitative höylineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก höyläsi höyläsi
กรรมการก nom. höyläsi höyläsi
gen. höyläsi
สัมพันธการก höyläsi höyliesi
höyläisirare
ภาคยการก höylääsi höyliäsi
inessive höylässäsi höylissäsi
elative höylästäsi höylistäsi
illative höylääsi höyliisi
adessive höylälläsi höylilläsi
อปาทานการก höylältäsi höyliltäsi
allative höylällesi höylillesi
essive höylänäsi höylinäsi
translative höyläksesi höyliksesi
abessive höylättäsi höylittäsi
instructive
comitative höylinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก höylämme höylämme
กรรมการก nom. höylämme höylämme
gen. höylämme
สัมพันธการก höylämme höyliemme
höyläimmerare
ภาคยการก höyläämme höyliämme
inessive höylässämme höylissämme
elative höylästämme höylistämme
illative höyläämme höyliimme
adessive höylällämme höylillämme
อปาทานการก höylältämme höyliltämme
allative höylällemme höylillemme
essive höylänämme höylinämme
translative höyläksemme höyliksemme
abessive höylättämme höylittämme
instructive
comitative höylinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก höylänne höylänne
กรรมการก nom. höylänne höylänne
gen. höylänne
สัมพันธการก höylänne höylienne
höyläinnerare
ภาคยการก höyläänne höyliänne
inessive höylässänne höylissänne
elative höylästänne höylistänne
illative höyläänne höyliinne
adessive höylällänne höylillänne
อปาทานการก höylältänne höyliltänne
allative höylällenne höylillenne
essive höylänänne höylinänne
translative höyläksenne höyliksenne
abessive höylättänne höylittänne
instructive
comitative höylinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก höylänsä höylänsä
กรรมการก nom. höylänsä höylänsä
gen. höylänsä
สัมพันธการก höylänsä höyliensä
höyläinsärare
ภาคยการก höyläänsä höyliään
höyliänsä
inessive höylässään
höylässänsä
höylissään
höylissänsä
elative höylästään
höylästänsä
höylistään
höylistänsä
illative höyläänsä höyliinsä
adessive höylällään
höylällänsä
höylillään
höylillänsä
อปาทานการก höylältään
höylältänsä
höyliltään
höyliltänsä
allative höylälleen
höylällensä
höylilleen
höylillensä
essive höylänään
höylänänsä
höylinään
höylinänsä
translative höyläkseen
höyläksensä
höylikseen
höyliksensä
abessive höylättään
höylättänsä
höylittään
höylittänsä
instructive
comitative höylineen
höylinensä

คำแผลง[แก้ไข]