ข้ามไปเนื้อหา

haarukka

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

รากศัพท์[แก้ไข]

จาก haara

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

haarukka

  1. ส้อม

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ haarukka (Kotus type 14*A/solakka, kk-k gradation)
กรรตุการก haarukka haarukat
สัมพันธการก haarukan haarukoiden
haarukoitten
haarukkojen
ภาคยการก haarukkaa haarukoita
haarukkoja
illative haarukkaan haarukoihin
haarukkoihin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก haarukka haarukat
กรรมการก nom. haarukka haarukat
gen. haarukan
สัมพันธการก haarukan haarukoiden
haarukoitten
haarukkojen
haarukkainrare
ภาคยการก haarukkaa haarukoita
haarukkoja
inessive haarukassa haarukoissa
elative haarukasta haarukoista
illative haarukkaan haarukoihin
haarukkoihin
adessive haarukalla haarukoilla
อปาทานการก haarukalta haarukoilta
allative haarukalle haarukoille
essive haarukkana haarukkoina
translative haarukaksi haarukoiksi
abessive haarukatta haarukoitta
instructive haarukoin
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ haarukka (Kotus type 14*A/solakka, kk-k gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก haarukkani haarukkani
กรรมการก nom. haarukkani haarukkani
gen. haarukkani
สัมพันธการก haarukkani haarukoideni
haarukoitteni
haarukkojeni
haarukkainirare
ภาคยการก haarukkaani haarukoitani
haarukkojani
inessive haarukassani haarukoissani
elative haarukastani haarukoistani
illative haarukkaani haarukoihini
haarukkoihini
adessive haarukallani haarukoillani
อปาทานการก haarukaltani haarukoiltani
allative haarukalleni haarukoilleni
essive haarukkanani haarukkoinani
translative haarukakseni haarukoikseni
abessive haarukattani haarukoittani
instructive
comitative haarukkoineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก haarukkasi haarukkasi
กรรมการก nom. haarukkasi haarukkasi
gen. haarukkasi
สัมพันธการก haarukkasi haarukoidesi
haarukoittesi
haarukkojesi
haarukkaisirare
ภาคยการก haarukkaasi haarukoitasi
haarukkojasi
inessive haarukassasi haarukoissasi
elative haarukastasi haarukoistasi
illative haarukkaasi haarukoihisi
haarukkoihisi
adessive haarukallasi haarukoillasi
อปาทานการก haarukaltasi haarukoiltasi
allative haarukallesi haarukoillesi
essive haarukkanasi haarukkoinasi
translative haarukaksesi haarukoiksesi
abessive haarukattasi haarukoittasi
instructive
comitative haarukkoinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก haarukkamme haarukkamme
กรรมการก nom. haarukkamme haarukkamme
gen. haarukkamme
สัมพันธการก haarukkamme haarukoidemme
haarukoittemme
haarukkojemme
haarukkaimmerare
ภาคยการก haarukkaamme haarukoitamme
haarukkojamme
inessive haarukassamme haarukoissamme
elative haarukastamme haarukoistamme
illative haarukkaamme haarukoihimme
haarukkoihimme
adessive haarukallamme haarukoillamme
อปาทานการก haarukaltamme haarukoiltamme
allative haarukallemme haarukoillemme
essive haarukkanamme haarukkoinamme
translative haarukaksemme haarukoiksemme
abessive haarukattamme haarukoittamme
instructive
comitative haarukkoinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก haarukkanne haarukkanne
กรรมการก nom. haarukkanne haarukkanne
gen. haarukkanne
สัมพันธการก haarukkanne haarukoidenne
haarukoittenne
haarukkojenne
haarukkainnerare
ภาคยการก haarukkaanne haarukoitanne
haarukkojanne
inessive haarukassanne haarukoissanne
elative haarukastanne haarukoistanne
illative haarukkaanne haarukoihinne
haarukkoihinne
adessive haarukallanne haarukoillanne
อปาทานการก haarukaltanne haarukoiltanne
allative haarukallenne haarukoillenne
essive haarukkananne haarukkoinanne
translative haarukaksenne haarukoiksenne
abessive haarukattanne haarukoittanne
instructive
comitative haarukkoinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก haarukkansa haarukkansa
กรรมการก nom. haarukkansa haarukkansa
gen. haarukkansa
สัมพันธการก haarukkansa haarukoidensa
haarukoittensa
haarukkojensa
haarukkainsarare
ภาคยการก haarukkaansa haarukoitaan
haarukkojaan
haarukoitansa
haarukkojansa
inessive haarukassaan
haarukassansa
haarukoissaan
haarukoissansa
elative haarukastaan
haarukastansa
haarukoistaan
haarukoistansa
illative haarukkaansa haarukoihinsa
haarukkoihinsa
adessive haarukallaan
haarukallansa
haarukoillaan
haarukoillansa
อปาทานการก haarukaltaan
haarukaltansa
haarukoiltaan
haarukoiltansa
allative haarukalleen
haarukallensa
haarukoilleen
haarukoillensa
essive haarukkanaan
haarukkanansa
haarukkoinaan
haarukkoinansa
translative haarukakseen
haarukaksensa
haarukoikseen
haarukoiksensa
abessive haarukattaan
haarukattansa
haarukoittaan
haarukoittansa
instructive
comitative haarukkoineen
haarukkoinensa