hedelmä

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

hedelmä

  1. ผลไม้

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ hedelmä (Kotus type 10/koira, no gradation)
nominative hedelmä hedelmät
genitive hedelmän hedelmien
partitive hedelmää hedelmiä
illative hedelmään hedelmiin
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative hedelmä hedelmät
accusative nom. hedelmä hedelmät
gen. hedelmän
genitive hedelmän hedelmien
hedelmäinrare
partitive hedelmää hedelmiä
inessive hedelmässä hedelmissä
elative hedelmästä hedelmistä
illative hedelmään hedelmiin
adessive hedelmällä hedelmillä
ablative hedelmältä hedelmiltä
allative hedelmälle hedelmille
essive hedelmänä hedelminä
translative hedelmäksi hedelmiksi
abessive hedelmättä hedelmittä
instructive hedelmin
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ hedelmä (Kotus type 10/koira, no gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative hedelmäni hedelmäni
accusative nom. hedelmäni hedelmäni
gen. hedelmäni
genitive hedelmäni hedelmieni
hedelmäinirare
partitive hedelmääni hedelmiäni
inessive hedelmässäni hedelmissäni
elative hedelmästäni hedelmistäni
illative hedelmääni hedelmiini
adessive hedelmälläni hedelmilläni
ablative hedelmältäni hedelmiltäni
allative hedelmälleni hedelmilleni
essive hedelmänäni hedelminäni
translative hedelmäkseni hedelmikseni
abessive hedelmättäni hedelmittäni
instructive
comitative hedelmineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative hedelmäsi hedelmäsi
accusative nom. hedelmäsi hedelmäsi
gen. hedelmäsi
genitive hedelmäsi hedelmiesi
hedelmäisirare
partitive hedelmääsi hedelmiäsi
inessive hedelmässäsi hedelmissäsi
elative hedelmästäsi hedelmistäsi
illative hedelmääsi hedelmiisi
adessive hedelmälläsi hedelmilläsi
ablative hedelmältäsi hedelmiltäsi
allative hedelmällesi hedelmillesi
essive hedelmänäsi hedelminäsi
translative hedelmäksesi hedelmiksesi
abessive hedelmättäsi hedelmittäsi
instructive
comitative hedelminesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative hedelmämme hedelmämme
accusative nom. hedelmämme hedelmämme
gen. hedelmämme
genitive hedelmämme hedelmiemme
hedelmäimmerare
partitive hedelmäämme hedelmiämme
inessive hedelmässämme hedelmissämme
elative hedelmästämme hedelmistämme
illative hedelmäämme hedelmiimme
adessive hedelmällämme hedelmillämme
ablative hedelmältämme hedelmiltämme
allative hedelmällemme hedelmillemme
essive hedelmänämme hedelminämme
translative hedelmäksemme hedelmiksemme
abessive hedelmättämme hedelmittämme
instructive
comitative hedelminemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative hedelmänne hedelmänne
accusative nom. hedelmänne hedelmänne
gen. hedelmänne
genitive hedelmänne hedelmienne
hedelmäinnerare
partitive hedelmäänne hedelmiänne
inessive hedelmässänne hedelmissänne
elative hedelmästänne hedelmistänne
illative hedelmäänne hedelmiinne
adessive hedelmällänne hedelmillänne
ablative hedelmältänne hedelmiltänne
allative hedelmällenne hedelmillenne
essive hedelmänänne hedelminänne
translative hedelmäksenne hedelmiksenne
abessive hedelmättänne hedelmittänne
instructive
comitative hedelminenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative hedelmänsä hedelmänsä
accusative nom. hedelmänsä hedelmänsä
gen. hedelmänsä
genitive hedelmänsä hedelmiensä
hedelmäinsärare
partitive hedelmäänsä hedelmiään
hedelmiänsä
inessive hedelmässään
hedelmässänsä
hedelmissään
hedelmissänsä
elative hedelmästään
hedelmästänsä
hedelmistään
hedelmistänsä
illative hedelmäänsä hedelmiinsä
adessive hedelmällään
hedelmällänsä
hedelmillään
hedelmillänsä
ablative hedelmältään
hedelmältänsä
hedelmiltään
hedelmiltänsä
allative hedelmälleen
hedelmällensä
hedelmilleen
hedelmillensä
essive hedelmänään
hedelmänänsä
hedelminään
hedelminänsä
translative hedelmäkseen
hedelmäksensä
hedelmikseen
hedelmiksensä
abessive hedelmättään
hedelmättänsä
hedelmittään
hedelmittänsä
instructive
comitative hedelmineen
hedelminensä