ข้ามไปเนื้อหา

helium

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

วิกิพีเดียภาษาฟินแลนด์มีบทความเกี่ยวกับ:
Wikipedia fi

รากศัพท์[แก้ไข]

ยืมมาจากละตินใหม่ hēlium

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

ธาตุเคมี
He
ก่อนหน้า: vety (H)
ถัดไป: litium (Li)

helium

  1. ฮีเลียม

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ helium (Kotus type 5/risti, no gradation)
กรรตุการก helium heliumit
สัมพันธการก heliumin heliumien
ภาคยการก heliumia heliumeja
illative heliumiin heliumeihin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก helium heliumit
กรรมการก nom. helium heliumit
gen. heliumin
สัมพันธการก heliumin heliumien
ภาคยการก heliumia heliumeja
inessive heliumissa heliumeissa
elative heliumista heliumeista
illative heliumiin heliumeihin
adessive heliumilla heliumeilla
อปาทานการก heliumilta heliumeilta
allative heliumille heliumeille
essive heliumina heliumeina
translative heliumiksi heliumeiksi
abessive heliumitta heliumeitta
instructive heliumein
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ helium (Kotus type 5/risti, no gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก heliumini heliumini
กรรมการก nom. heliumini heliumini
gen. heliumini
สัมพันธการก heliumini heliumieni
ภาคยการก heliumiani heliumejani
inessive heliumissani heliumeissani
elative heliumistani heliumeistani
illative heliumiini heliumeihini
adessive heliumillani heliumeillani
อปาทานการก heliumiltani heliumeiltani
allative heliumilleni heliumeilleni
essive heliuminani heliumeinani
translative heliumikseni heliumeikseni
abessive heliumittani heliumeittani
instructive
comitative heliumeineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก heliumisi heliumisi
กรรมการก nom. heliumisi heliumisi
gen. heliumisi
สัมพันธการก heliumisi heliumiesi
ภาคยการก heliumiasi heliumejasi
inessive heliumissasi heliumeissasi
elative heliumistasi heliumeistasi
illative heliumiisi heliumeihisi
adessive heliumillasi heliumeillasi
อปาทานการก heliumiltasi heliumeiltasi
allative heliumillesi heliumeillesi
essive heliuminasi heliumeinasi
translative heliumiksesi heliumeiksesi
abessive heliumittasi heliumeittasi
instructive
comitative heliumeinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก heliumimme heliumimme
กรรมการก nom. heliumimme heliumimme
gen. heliumimme
สัมพันธการก heliumimme heliumiemme
ภาคยการก heliumiamme heliumejamme
inessive heliumissamme heliumeissamme
elative heliumistamme heliumeistamme
illative heliumiimme heliumeihimme
adessive heliumillamme heliumeillamme
อปาทานการก heliumiltamme heliumeiltamme
allative heliumillemme heliumeillemme
essive heliuminamme heliumeinamme
translative heliumiksemme heliumeiksemme
abessive heliumittamme heliumeittamme
instructive
comitative heliumeinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก heliuminne heliuminne
กรรมการก nom. heliuminne heliuminne
gen. heliuminne
สัมพันธการก heliuminne heliumienne
ภาคยการก heliumianne heliumejanne
inessive heliumissanne heliumeissanne
elative heliumistanne heliumeistanne
illative heliumiinne heliumeihinne
adessive heliumillanne heliumeillanne
อปาทานการก heliumiltanne heliumeiltanne
allative heliumillenne heliumeillenne
essive heliuminanne heliumeinanne
translative heliumiksenne heliumeiksenne
abessive heliumittanne heliumeittanne
instructive
comitative heliumeinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก heliuminsa heliuminsa
กรรมการก nom. heliuminsa heliuminsa
gen. heliuminsa
สัมพันธการก heliuminsa heliumiensa
ภาคยการก heliumiaan
heliumiansa
heliumejaan
heliumejansa
inessive heliumissaan
heliumissansa
heliumeissaan
heliumeissansa
elative heliumistaan
heliumistansa
heliumeistaan
heliumeistansa
illative heliumiinsa heliumeihinsa
adessive heliumillaan
heliumillansa
heliumeillaan
heliumeillansa
อปาทานการก heliumiltaan
heliumiltansa
heliumeiltaan
heliumeiltansa
allative heliumilleen
heliumillensa
heliumeilleen
heliumeillensa
essive heliuminaan
heliuminansa
heliumeinaan
heliumeinansa
translative heliumikseen
heliumiksensa
heliumeikseen
heliumeiksensa
abessive heliumittaan
heliumittansa
heliumeittaan
heliumeittansa
instructive
comitative heliumeineen
heliumeinensa

ลูกคำ[แก้ไข]

คำประสม

อ่านเพิ่ม[แก้ไข]

  • helium”, in Kielitoimiston sanakirja [พจนานุกรมภาษาฟินแลนด์ร่วมสมัย]‎[1] (พจนานุกรมออนไลน์, อัพเดตสม่ำเสมอ), เฮลซิงกิ: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (สถาบันสำหรับภาษาที่ใช้ในประเทศฟินแลนด์), 2004–