hurma

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาตุรกี[แก้ไข]

วิกิพีเดียภาษาตุรกีมีบทความเกี่ยวกับ:
Wikipedia tr

รากศัพท์[แก้ไข]

สืบทอดจากภาษาตุรกีแบบออตโตมัน خرما(ฮุรฺมอ), จากภาษาเปอร์เซีย خرما(โค็รฺมอ)

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

hurma (กรรมการกชี้เฉพาะ hurmayı, พหูพจน์ hurmalar)

  1. อินทผลัม
  2. พลับ

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูป
กรรตุการก hurma
กรรมการกชี้เฉพาะ hurmayı
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก hurma hurmalar
กรรมการกชี้เฉพาะ hurmayı hurmaları
สัมปทานการก hurmaya hurmalara
อธิกรณการก hurmada hurmalarda
อปาทานการก hurmadan hurmalardan
สัมพันธการก hurmanın hurmaların
Possessive forms
Nominative
เอกพจน์ พหูพจน์
เอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง hurmam hurmalarım
เอกพจน์บุรุษที่สอง hurman hurmaların
เอกพจน์บุรุษที่สาม hurması hurmaları
พหูพจน์บุรุษที่หนึ่ง hurmamız hurmalarımız
พหูพจน์บุรุษที่สอง hurmanız hurmalarınız
พหูพจน์บุรุษที่สาม hurmaları hurmaları
Definite accusative
เอกพจน์ พหูพจน์
เอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง hurmamı hurmalarımı
เอกพจน์บุรุษที่สอง hurmanı hurmalarını
เอกพจน์บุรุษที่สาม hurmasını hurmalarını
พหูพจน์บุรุษที่หนึ่ง hurmamızı hurmalarımızı
พหูพจน์บุรุษที่สอง hurmanızı hurmalarınızı
พหูพจน์บุรุษที่สาม hurmalarını hurmalarını
Dative
เอกพจน์ พหูพจน์
เอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง hurmama hurmalarıma
เอกพจน์บุรุษที่สอง hurmana hurmalarına
เอกพจน์บุรุษที่สาม hurmasına hurmalarına
พหูพจน์บุรุษที่หนึ่ง hurmamıza hurmalarımıza
พหูพจน์บุรุษที่สอง hurmanıza hurmalarınıza
พหูพจน์บุรุษที่สาม hurmalarına hurmalarına
Locative
เอกพจน์ พหูพจน์
เอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง hurmamda hurmalarımda
เอกพจน์บุรุษที่สอง hurmanda hurmalarında
เอกพจน์บุรุษที่สาม hurmasında hurmalarında
พหูพจน์บุรุษที่หนึ่ง hurmamızda hurmalarımızda
พหูพจน์บุรุษที่สอง hurmanızda hurmalarınızda
พหูพจน์บุรุษที่สาม hurmalarında hurmalarında
อปาทานการก
เอกพจน์ พหูพจน์
เอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง hurmamdan hurmalarımdan
เอกพจน์บุรุษที่สอง hurmandan hurmalarından
เอกพจน์บุรุษที่สาม hurmasından hurmalarından
พหูพจน์บุรุษที่หนึ่ง hurmamızdan hurmalarımızdan
พหูพจน์บุรุษที่สอง hurmanızdan hurmalarınızdan
พหูพจน์บุรุษที่สาม hurmalarından hurmalarından
Genitive
เอกพจน์ พหูพจน์
เอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง hurmamın hurmalarımın
เอกพจน์บุรุษที่สอง hurmanın hurmalarının
เอกพจน์บุรุษที่สาม hurmasının hurmalarının
พหูพจน์บุรุษที่หนึ่ง hurmamızın hurmalarımızın
พหูพจน์บุรุษที่สอง hurmanızın hurmalarınızın
พหูพจน์บุรุษที่สาม hurmalarının hurmalarının

คำสืบทอด[แก้ไข]

  • อะดีเกยา: хъурмэ (χʷurmɛ)