ikkuna

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

ikkuna

  1. หน้าต่าง

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ ikkuna (Kotus type 12/kulkija, no gradation)
nominative ikkuna ikkunat
genitive ikkunan ikkunoiden
ikkunoitten
partitive ikkunaa ikkunoita
illative ikkunaan ikkunoihin
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative ikkuna ikkunat
accusative nom. ikkuna ikkunat
gen. ikkunan
genitive ikkunan ikkunoiden
ikkunoitten
ikkunainrare
partitive ikkunaa ikkunoita
inessive ikkunassa ikkunoissa
elative ikkunasta ikkunoista
illative ikkunaan ikkunoihin
adessive ikkunalla ikkunoilla
ablative ikkunalta ikkunoilta
allative ikkunalle ikkunoille
essive ikkunana ikkunoina
translative ikkunaksi ikkunoiksi
abessive ikkunatta ikkunoitta
instructive ikkunoin
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ ikkuna (Kotus type 12/kulkija, no gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative ikkunani ikkunani
accusative nom. ikkunani ikkunani
gen. ikkunani
genitive ikkunani ikkunoideni
ikkunoitteni
ikkunainirare
partitive ikkunaani ikkunoitani
inessive ikkunassani ikkunoissani
elative ikkunastani ikkunoistani
illative ikkunaani ikkunoihini
adessive ikkunallani ikkunoillani
ablative ikkunaltani ikkunoiltani
allative ikkunalleni ikkunoilleni
essive ikkunanani ikkunoinani
translative ikkunakseni ikkunoikseni
abessive ikkunattani ikkunoittani
instructive
comitative ikkunoineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative ikkunasi ikkunasi
accusative nom. ikkunasi ikkunasi
gen. ikkunasi
genitive ikkunasi ikkunoidesi
ikkunoittesi
ikkunaisirare
partitive ikkunaasi ikkunoitasi
inessive ikkunassasi ikkunoissasi
elative ikkunastasi ikkunoistasi
illative ikkunaasi ikkunoihisi
adessive ikkunallasi ikkunoillasi
ablative ikkunaltasi ikkunoiltasi
allative ikkunallesi ikkunoillesi
essive ikkunanasi ikkunoinasi
translative ikkunaksesi ikkunoiksesi
abessive ikkunattasi ikkunoittasi
instructive
comitative ikkunoinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative ikkunamme ikkunamme
accusative nom. ikkunamme ikkunamme
gen. ikkunamme
genitive ikkunamme ikkunoidemme
ikkunoittemme
ikkunaimmerare
partitive ikkunaamme ikkunoitamme
inessive ikkunassamme ikkunoissamme
elative ikkunastamme ikkunoistamme
illative ikkunaamme ikkunoihimme
adessive ikkunallamme ikkunoillamme
ablative ikkunaltamme ikkunoiltamme
allative ikkunallemme ikkunoillemme
essive ikkunanamme ikkunoinamme
translative ikkunaksemme ikkunoiksemme
abessive ikkunattamme ikkunoittamme
instructive
comitative ikkunoinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative ikkunanne ikkunanne
accusative nom. ikkunanne ikkunanne
gen. ikkunanne
genitive ikkunanne ikkunoidenne
ikkunoittenne
ikkunainnerare
partitive ikkunaanne ikkunoitanne
inessive ikkunassanne ikkunoissanne
elative ikkunastanne ikkunoistanne
illative ikkunaanne ikkunoihinne
adessive ikkunallanne ikkunoillanne
ablative ikkunaltanne ikkunoiltanne
allative ikkunallenne ikkunoillenne
essive ikkunananne ikkunoinanne
translative ikkunaksenne ikkunoiksenne
abessive ikkunattanne ikkunoittanne
instructive
comitative ikkunoinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative ikkunansa ikkunansa
accusative nom. ikkunansa ikkunansa
gen. ikkunansa
genitive ikkunansa ikkunoidensa
ikkunoittensa
ikkunainsarare
partitive ikkunaansa ikkunoitaan
ikkunoitansa
inessive ikkunassaan
ikkunassansa
ikkunoissaan
ikkunoissansa
elative ikkunastaan
ikkunastansa
ikkunoistaan
ikkunoistansa
illative ikkunaansa ikkunoihinsa
adessive ikkunallaan
ikkunallansa
ikkunoillaan
ikkunoillansa
ablative ikkunaltaan
ikkunaltansa
ikkunoiltaan
ikkunoiltansa
allative ikkunalleen
ikkunallensa
ikkunoilleen
ikkunoillensa
essive ikkunanaan
ikkunanansa
ikkunoinaan
ikkunoinansa
translative ikkunakseen
ikkunaksensa
ikkunoikseen
ikkunoiksensa
abessive ikkunattaan
ikkunattansa
ikkunoittaan
ikkunoittansa
instructive
comitative ikkunoineen
ikkunoinensa